Fórmulas…

“Quen aprende unha fórmula atópase limitado pola súa memoria; pero aquél que domina un principio pode mantener a súa cabeza libre de fórmulas, pois sabe que pode fabricar as que lle fagan falla, no momento que queira.”