Curriculum Vitae

Marcos Chavarría Teijeiro

Información

Lugar de NacementoLugo
Data de Nacemento5 de Marzo de 1991
E-Mailchavarria1991 [arroba] gmail [punto] com

Experiencia Laboral

(Febr. 2015
Maio 2015)
Prácticas en Igalia

Traballos varios en WebKit2GTK. Gardening e implementación de diversas características na propia plataforma como a implementación dunha API para o bloqueo de plugins.

(Sept. 2014
Dece. 2014)
Prácticas en Igalia

Port de Yelp da versión 1 da API de WebKitGtk a versión 2. Así como implementación de certas funcións da API de WebKit necesarias para facer o port.

(Maio 2014
Agos. 2014)
Prácticas en GNOME Foundation como parte do programa Google Summer of Code 2014

Continuar co traballo empezado o verán anterior na realización dunha nova ferramente de asistencia a localización de software.

(Febr. 2014
Maio 2014)
Bolsa de Fogar Dixital en R

Proba de novas tecnoloxía que o ISP galego está a punto de lanzar como poden ser novos routers, PLC’s ou elementos de domótica.

(Xuño 2013
Sept. 2013)
Prácticas en GNOME Foundation como parte do programa Google Summer of Code 2013

Realización dunha ferramenta de asistencia a tradución de software que pretende ser substituto da ferramenta actual de nome GTranslator.

Educación

(Sept. 2016
Actualidade)
Máster Universitario de Aplicaciones Multimedia pola Universitat Oberta de Catalunya

Este mestrado prepara ao estudante para satisfacer a crecente demanda, por parte da sociedade, de produtos dixitais e aplicacións interactivas que ofrezan un deseño responsive, que non teñan limitacións no seu contido multimedia e, sobre todo, que sexan atractivos e con un nivel de experiencia de usuario elevado.

(Outu. 2015
Xuño 2016)
Máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas (Especialidade Tecnoloxía) pola Universidade da Coruña

Este mestrado habilita para o exercicio da docencia e é requisito específico para o ingreso nos corpos de profesorado de ensino secundario, profesorado técnico de formación profesional, profesorado de música e artes escénicas, profesorado de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e profesorado de escolas oficiais de idiomas.

A día, 20 de xuño de 2016 defendín o meu Traballo de fin de Mestrado entitulado “Unidade Didáctica: ‘Figuras xeométricas planas. Concepto e propiedades’ . Este traballo foi avaliado cunha nota de 7 (Notable).

Nota media do expediente, 8.14.

(Sept. 2009
Xuño 2015)
Enxeñería Informática pola Universidade da Coruña

Entre outras competencias, coñecementos de deseño, xestión e administración de redes de comunicación; coñecementos de enxeñería de software nos campos de análise, deseño e implementación; e coñecementos de técnicas de intelixencia artificial para a construcións de sistemas intelixentes. Pódese obter unha lista completa das competencias adquiridas consultando o BOE 23/11/1994.

A día, 1 de xullo de 2015 defendín o meu Proxecto de Fin de Carreira entitulado “GNOMECAT, un editor de ficheiros GNU Gettext para o proxecto GNOME”. Este traballo foi avalidado cunha nota de 10 (Matricula de Honra).

Nota media do expediente, 8.41 e Premio Extraordinario de Fin de Carreira da UDC (url).

(Sept. 2007
Xuño 2009)
Bacharelato polo IES. Lucus Augusti

Cursado a rama Científico-Técnica. Aparte dos contidos comúns que aportan conñecementos sobre literatura española e galega, matemáticas e historia; cursei como optativas Debuxo Técnico e Métodos Estadisticos e Numéricos.

Nota media de 9.35 e Matrícula de Honra.

(Sept. 1994
Xuño 2007)
Educación Primaria e Secundaria polo Colexio PP. Franciscanos de Lugo

Educación (Cursos)

(Agos. 2016)La programación didáctica: componentes y realización por Logoss
(Xullo 2016)Herramientas didácticas en el aula. Dinámicas de grupo por Campuseducacion.com
(Maio 2016)Resolución de conflitos e convivencia na aula pola CIG Formación
(Marzo 2014)Tratamento de imaxes e deseño gráfico con ferramentas libres pola AFI da UDC

Curso onde se recorreu dende aspectos básicos ata avanzados das principais ferramentas de deseño grafico en Linux. O editor Gimp de deseño raster e a ferramenta Inkscape de deseño vectorial.

(Outu. 2013)Desarrollo Avanzado en Javascript: From the inside out por GSIC

Curso de Javascript impartido por Diego Ferreiro (Yahoo!, SalesForces…) Explicanse dende cousas básicas da linguaxe como funcions, obxetos, scope e orientación a obxetos. Para pasar a tratar temas máis avanzados como o uso de bibliotecas especializadas, bubbling, AJAX, optimización do codigo e NodeJS entre outros.

(Xane. 2013)Cryptography I por Coursera

Curso de criptografía polo profesor da Universidad de Stanford, Dan Boneh. Trátase o funcionamnto interno das primitivas criptograficas mais usadas e explicase como empregalas correctente. Os temas tratados son, cifradores de fluxo, cifradores de bloque, integridade das mensaxes, protocolos de intercambio de clave e cifrado con clave publica entre outros.

(Maio 2012)Deseño web avanzado: HTML5, CSS3 e Photoshop CS pola Aula de Formación Informática da UDC

Entre outros temas trataronse: nova semántica de HTML5, reglas en CSS, tipografía básica e color en CSS, modelo de caixas en CSS, mediaqueries en CSS, transformacións e transicións en CSS, encolumnado en CSS e Adobe Photoshop CS.

(Maio 2012)Administración e xestión dunha wiki con Doku Wiki pola Aula de Formación Informática da UDC

Curso sobre as wikis e a linguaxe empregada neles centrandose sobretodo no caso de DokuWiki. Inclue aspectos de xestión e administración da wiki, tales como a creación e modificación de usuarios, listas de control de acceso, seguridade, xestión de parámetros de configuración, recuperación ante ataques vandálicos, ampliación de funcionalidades con plugins e modificacion do aspecto da wiki con plantillas, entre outros.

(Febr. 2012)Sistema operativo Linux: administración e servizos pola Aula de Formación Informática da UDC

Entre outros temas trataronse os seguintes: xestores de arranque, logs, tareas planificadas, servicios, administración de uso do disco, sistemas de ficheiros, ficheiros en rede e configuración de firewall e NAT.

Coñecementos

Linguaxes de ProgramaciónPython, PHP, Java, C, Javascript.
Linguaxes de MarcadoHTML5, LaTeX.
Linguaxes de EstilosCSS3.
Sistemas OperativosGNU/Linux (administrador), OS X e MS Windows (usuario).
Bases de DatosOracle, MySQL/MariaDB.
CMS’sWordPress, Prestashop.
DeseñoGimp, Photoshop, Inkscape, Adobe Illustrator.
I18NInternacionalizacion e localizacion de software con GNU Gettext.

Linguas

Español

Lingua nai.

Galego

Lingua nai. A realización do Bacharelato en Galicia acredita un nivel Celga 4 (C1).

Inglés

Nivel C2 en compresión escrita, C1 en compesion oral e B2 en expresión oral e escrita. Acreditado polo IELTS cunha nota global de 7.5 e feito en novembro do 2012.

Portugués

Lingua moi semellante o Galego e practicamente intercambiable. Acreditado o nivel A2 por dous cursos do Centro de Linguas da UDC.

Conferencias e charlas (como ponente)

(Marzo 2015)Participating in the Google Summer of Code program with GNOME (url)

Charla dada mediante videoconferencia para o GNOME Peru Fest 2015. Nela xunto con outras persoas que fixeron o GSoC ou o OPW comentamos a nosa experiencia antes e durante a realización dos proxectos.

(Marzo 2015)Google Summer of Code e Outreachy (url)

Charla dada como parte dos Xoves Libres organizados polo GPUL. Intentouse informar aos asistentes en que consistia os programas Google Summer of Code e Outreachy e animalos a que participen neles.

(Octu. 2014)Como colaborar en GNOME (url)

Charla dada na XIII GUADEC-es en Zaragoza sobre os pasos a seguir para contribuir ao proxecto GNOME. Esta charla está baseada no tutorial para newcommers de GNOME. Contei coa colaboración de Daniel Mustieles.

(Octu. 2014)GSoC y otros programas de orientación (url)

Charla dada xunto con Ana Rey e Valentin Barros sobre os programas de iniciación dentro do mundo do software libre. Trataronse o Google Summer of Code, o Outreach Program for Women e o Concurso Universitario de Software Libre. Esta charla deuse na XIII GUADEC-es en Zaragoza.

(Agos. 2014)GUADEC 2014 Lighting Talk

Charla relampago na que expliquei o meu traballo continuando o aplicativo de edición de arquivos .po como parte do programa GSoC.

(Marzo 2014)GSoC. Charla informativa

Charla informativa sobre o Google Summer of Code dada na Facultade de Informatica de Coruña en colaboración con diversas persoas que participaron no programa tanto como mentores como como interns.

(Outu. 2013)Lost in Translation. Construyendo una alternativa a GTranslator. (url)

Charla dada xunto con Daniel Mustieles na XII GUADEC-es en Madrid na que expliquei o meu traballo durante o GSoC, a concepción da idea, os problemas que presenta GTranslator e o estado da aplicación que se está a desenvolver.

(Agos. 2013)GUADEC 2013 Lighting Talk (url)

Charla relampago na que expliquei o meu traballo no GSoC escribindo unha aplicación para a localización de soft. libre.

(Abril 2013)Adestrando Serpes (url)

Charla sobre a linguaxe de programación Python dada xunto con Santiago Saavedra na Facultade de Informática de A Coruña con motivo das XII Xornadas Libres. Fixemos un recorrido dende os aspectos máis básicos da linguaxe coma os tipos de datos ata falar de aspectos máis avanzados como poden ser os decoradores ou os xeradores.

Conferencias e charlas (como asistente)

(Febr. 2016)V Encuentro InspiraTICs (url)
(Xullo 2015)Akademy 2015 (url)
(Febr. 2015)FOSDEM 2015 (url)
(Outu. 2014)XI GUADEC-es (url)
(Outu. 2014)XIII Xornadas Libres (url)
(Agos. 2014)GUADEC 2014 (url)
(Abril 2014)Xoves Libres (url)
(Abril 2014)FICOnDev 2014 (url)
(Marzo 2014)Xoves Libres (url1, url2)
(Febr. 2014)FOSDEM 2014 (url)
(Dece. 2013)O software libre na ética e na práctica (Richard M. Stallman) (url)
(Outu. 2013)GSICK Minds (V Xornadas de Seguridade de A Coruña) (url)
(Abril 2013)X GUADEC-es (url)
(Agos. 2013)GUADEC 2013 (url)
(Abril 2013)FICOnDev 2013
(Abril 2013)XII Xornadas Libres (url)
(Agos. 2012)IX GUADEC-es
(Agos. 2012)GUADEC 2012 (url)
(Maio 2012)IV Xornadas de Seguridade de A Coruña (url)
(Abril 2012)IV Obradoiro de Criptografía, Privacidade e Seguridade (url)
(Febr. 2012)XI Xornadas Libres (url)
(Febr. 2011)III Xornadas de Seguridade de A Coruña (url)

Outros (Intereses e Outras Actividades)

Membro e ex-secretario do Grupo de Programadores e Usuarios de Linux da Universidade da Coruña
Coorganizador, webmaster e community manager do Festival A Candeloria.
Membro da GNOME Foundation
Tecnoloxía, Software Libre, Programación, Deseño Web
Lectura (Ciencia Fición, Narrativa Fantastica entre outros).
Música galega e en galego
Baloncesto, Surf, Bodyboard

Última actualización, 5 de Septembro de 2016.