Configurando Apple Remote en Fedora 18

por Marcos Chavarría Teijeiro

Esta semana decidín poñer en valor o Apple Remote que me regalou meu tío fai un par de anos e que tiña un pouco abandonado e configuralo para que funcione en Linux. En particular teño o mando blanco e(con codigo de modelo A1156) e a miña distribución de Linux é Fedora 18. Non obstante o explicado aquí con lixeiras variacións é válido para outros modelos e otros sistemas operativos.

En primeiro lugar temos que instalar LIRC. LIRC (Linux Infrared Remote Control) é un programa que, como a súa paxina web indica, permite decodificar e enviar sinais infravermellas dun gran número de dispositivos entre os que se encontra o meu precioso MacBook Pro :D. Xa que logo instalamos LIRC:

yum install lirc

O seguinte que temos que facer e configurar o programa. Para isto editamos o arquivo que se atopa en /etc/lirc de nome lircd.conf e engadimos o seguinte:

Con isto configuramos o programa para o noso mando. Se quixesemos engadir outro mando ou configurar un diferente teríamos que engadir outra secion begin/end remote. Pódense encontrar varios modelos configurados por internet. Aquí podedes encotrar moitas destas configuracións xa feitas.

Agora lanzamos LIRC incluido o driver que queremos, no noso caso macmini:

lircd --driver=macmini

Para comprobar se funciona empregaremos o programa irw. Se todo vai ben tería que sair algo semellante a isto ao pulsar os botóns do noso mando:

[root@localhost lirc]# irw
0000000087ee8104 00 PLAY Apple_A1156
0000000087ee8104 01 PLAY Apple_A1156
0000000087ee8102 00 MENU Apple_A1156
0000000087ee8102 01 MENU Apple_A1156
0000000087ee8102 00 MENU Apple_A1156
0000000087ee8107 00 FORWARD Apple_A1156
0000000087ee8107 00 FORWARD Apple_A1156
0000000087ee8108 00 BACKWARD Apple_A1156
0000000087ee8108 00 BACKWARD Apple_A1156
0000000087ee810b 00 VOLUP Apple_A1156
0000000087ee810b 00 VOLUP Apple_A1156
0000000087ee810b 01 VOLUP Apple_A1156
0000000087ee810d 00 VOLDOWN Apple_A1156
0000000087ee810d 00 VOLDOWN Apple_A1156

Agora so queda vincular estas botóns con algo. No meu caso fixeno cas teclas de movemento do teclado e a tecla Escape. Para facer isto temos que crear o arquivo lircrc ou ven na nosa carpeta pesoal (/home/usr/.lircrc) ou ben no directorio de configuración de LIRC (/etc/lirc/lircrc). neste arquivo vincularemos os botóns do mando co lanzamento dalgún programa. A miña configuración é a seguinte:

Por último executamos o programa irxevent que é o encargado de facer que vinculación entre botóns do mando e teclas do teclado, funcione.

irxevent -d

Se todo foi ben agora deberíades poder usar o voso Apple Remote nunha presentación, no XBMC, etc. Espero que vos sirva de algo :D.