Páxinas Amigas

LineaLibre. Blog dun compañeiro da facultade. Noticias de interés xeral polo que di  [emoji face screaming in fear]

Sin Venir a Cuento. Blog dun compañeiro de facultade

Silicio Sintético. Blog de Santi, o meu compañeiro de piso, que coñecín en Lugo e que tamén estuda informática.

ssaavedra.github.io Outro blog de Santi. Esta vez en GitHub.

Aperture Bloggers. Blog dun grupo de rapaces entre os que destacan dous amigos de Lugo. Artigos sobre peliculas, videoxogos, series e libros. Algunhas críticas moi interesantes.

Quiero ir al cine. Blog de criticas de cine escrito por un par de rapazas.