Silenciar Portatil ao Suspendelo

por Marcos Chavarría Teijeiro

Unha das cousas que menos me gustaba de ter Linux (concretamente Fedora 17) instalado no meu MacBook e que cando o portatil volvía dunha suspensión, levantandolle a tapa, a música que estaba a soar antes sigue soando co mesmo volume facendo un ruído innecesario e moi molesto en certas ocasións, como nun bus cheo de xente intentando durmir ou nunha biblioteca.

O encargado de levar a cabo tanto o proceso de suspensión, de hibernación como o de volta destes dous estados son as pm-utils. Esta aplicativo executa unha serie de scripts cando se suspende e se volve da suspensión. Estes scripts podense encontrat en /usr/lib64/pm-utils/sleep.d ou en /etc/pm/sleep.d.

Se vemos o man de pm-suspend vemos que os scripts reciben dous parametros donde o primeiro indica o tipo de operacion que se esta a realizar e pode tomar os valores suspend, hibernate, resume ou thaw. O segundo parametro indica o operación especifica que se realiza, mais neste caso non nos interesa.

Por outra parte o nome do script tamén é importante xa que estos executanse en orde. Os números do 0 o 49 están reservado para os paquetes do usuario polo que faremos que o nome do arquivo comece por 10.

O script anterior, e un bo exemplo do que podemos facer. Se o metemos no directorio /etc/pm/sleep.d, lle damos permisos de execución e facemos que o seu dono sexa root deberiamos ter o problema solucionado.

vim 10volume #Copiamos o script anterior.
chmod +x 10volume
chown root:root 10volume

Para probar se funciona o que acabamos de facer so fai falla executar o comando pm-suspend.  De producirse algún erro este quedaría rexistrado nos logs do programa que se gardan en /var/log/pm-suspend.log.